© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Fotografie Sportpark Maarschalkerweerd - Sportvereniging Kampong

Sportvereniging Kampong of SV Kampong is de grootste Nederlandse omnisportvereniging uit Utrecht (Maarschalkerweerd) met meer dan 5000 leden. De vereniging telt een hockey-, een voetbal-, een cricket-, een squash-, een tennis- en een jeu de boules-vereniging. De voetbalafdeling is opgericht op 29 september 1902.

Tot de vereniging behoort SV Kampong Hockey, dat met 3232 leden (peildatum 31 oktober 2015) de grootste hockeyclub van Nederland is. Zowel de mannen (zevenvoudig en thans regerend landskampioen) als de vrouwen (landskampioen in 1994 en 1995) speelden jarenlang in de hoogste afdeling van de Nederlandse hockeycompetitie, de hoofdklasse en spelen daar nu (2017/2018) ook.

Wilt u meer informatie en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

DJI_0021

In Portfolios