© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Inspectie dak met een drone

Op zoek naar een fotograaf voor controle van uw bedrijfspand of woning?

Een drone leent zich uitstekend voor inspectie van uw dakplaten, gevelwerk, zetwerk, dakpannen of rieten daken. Zet een drone in voor controle en snelle afhandeling met verzekeringsmaatschappij.

Wilt u meer informatie en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

DJI_0030
DJI_0042

In Portfolios