© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

IMG 20

About Ventura Boats

Ventura Boats builds fast wooden speedboats with a retro design that reflects the glamorous Sixties and Seventies.

At Ventura Boats they believe that boats should look as good as they perform. To make this happen they have combined a sense of style, nuance and subtlety with advanced knowledge on optimising boat performance.

Ventura boats incorporates state-of-the-art approaches and components. The always seek the best balance between ‘retro design’ and the latest technologies and engineering techniques.

More information can be found at: ventura-boats.com

De opdracht

In opdracht van Ventura Boats heeft Drone-Pro in de zomer van 2017 diverse opnames gemaakt. De opnames vonden plaats in Monaco, Cannes en St. Tropez. Alle films duren maximaal 60 seconde, dit zodat de promo films geschikt zijn voor publicatie op Instagram.

In Portfolios