page contents .dimmer-text { font-size:20px; }.dimmer-text { letter-spacing:2px; } @media only screen and (max-width: 1024px) { My title page contents } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 959px) { My title page contents } @media only screen and (max-width: 767px) { My title page contents } @media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px) { My title page contents }
© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Secretaresse van het jaar 2018

De drie finalisten voor de verkiezing ‘Secretaresse van het Jaar 2018’ zijn bekend. Mira Wingelaar (Utrecht, Arup bv), Floor Schliekelmann (Amsterdam, Headroom Assistance), Jolanda Maasakker (Geldrop, SDK Vastgoed bv – VolkerWessels) zijn door de jury verkozen. Ze dingen mee naar de titel die op dinsdag 17 april, aan de vooravond van Secretaressedag, wordt uitgereikt.

Drone Pro

Drone-Pro heeft in dit geval de productie verzorgt van het promotiefilmpje van Mira Wingelaar. Deze film heeft er mede toe bijgedragen dat Mira werd geselecteerd voor de 2e selectieronde.

Spannende selectieronde

Tijdens de spannende 3e selectieronde presenteerden 6 genomineerde managementondersteuners hun visie op de toekomst van het secretaressevak. Deze drie finalisten wisten de vakjury ervan te overtuigen dat zij ‘Fit for the Future’ zijn. Op dinsdag 17 april, twee dagen voor Secretaressedag, besluiten jury en publiek tijdens de feestelijke verkiezing in het Miele Experience Center in Vianen wie de 33e ‘Secretaresse van het Jaar’ wordt. Gedurende deze avond zal de film van Mira nogmaals worden getoond aan de aanwezige gasten en juryleden.

Er staat de winnaar een uitdagend jaar te wachten: niet alleen is hij of zij een jaar lang ambassadeur voor het secretaressevak en geeft daarvoor presentaties over het vak aan collega’s, bedrijven en overheden, maar ook maken radio- en tv- interviews en (op uitnodiging) aanwezigheid bij de uitblinkerslunch van het Koninklijk Huis deel uit van de activiteiten.

Fit for the Future voor secretaresse van het jaar

Het thema van de verkiezing is dit jaar ‘Fit for the Future’. De complexiteit en automatisering van processen in het managementondersteunende vak blijft toenemen. Managementondersteuners moeten aan steeds hogere eisen voldoen als het aankomt op kennis en competenties. Het is dan ook van cruciaal belang dat zij zich continu blijven ontwikkelen. Het gaat daarbij met name om de ’21st Century Skills’: digitale vaardigheden, samenwerken, communicatie, zelfredzaamheid, creativiteit, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Ook learning agility speelt hierbij een grote rol. Want we willen ons wel aanpassen, maar kunnen we het ook? De drie finalisten zullen op dinsdag 17 april jury en publiek live overtuigen van hun visie op de toekomst en hoe zij daar invulling aan geven.

 

Comments are closed.