© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Drone Pro mocht van deze dag verslag doen middels een korte aftermovie. Zodoende kan iedereen nog even terug kijken op deze geslaagde dag, maar tevens kunnen de medewerkers die verhinderd waren toch de sfeer meebeleven van die dag.

 

WILT U OOK EEN BEDRIJFS- OF EVENEMENTENFILM?

Bent u op zoek naar een professioneel videoproductiebedrijf dat in staat is om een verpletterende indruk achter te laten op uw potentiële klanten? Dat de kracht van uw bedrijf als geen ander in een strakke bedrijfsfilm volledig laat terugkomen? Dan zijn we u graag van dienst!

Wij bieden veel uiteenlopende typen bedrijfsfilms, afhankelijk van uw wensen en voorkeuren. Of het nu om een korte bedrijfsfilm gaat, aftermovie, promotiefilm of een instructiefilm. Bedrijfsfilms maken is een van onze specialismes!

Wij proberen ons altijd te verdiepen in uw bedrijf om de communicatieboodschap perfect te vertalen naar de uiteindelijke bedrijfsfilm. Wij helpen u dus graag bij het maken van een beeldregistratie van uw bedrijf of product die u daarna weer kunt gebruiken als promotiemateriaal.

Comments are closed.