© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Drone-Pro wordt met regelmaat ingezet voor het produceren van films voor het maken van bedrijfsfilms, events, promotiefilms, etc.

Hieronder treft u een overzicht aan van producties welke wij de afgelopen jaren voor diverse bedrijven binnen verschillende sectoren hebben gerealiseerd.

De films zijn uitstekend te gebruiken voor op de eigen website, presentaties tijdens beurzen, social media posts op Facebook, Instagram en YouTube kanaal.

Wilt u ook een film van uw product, bedrijf, event of service? Neem dan contact met ons op!

[huge_it_videogallery id=”5″]