© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Een beter impressie van uw huis dan vanuit de lucht kunt u een koper niet geven. Drone Pro zet uw huis en tuin vanuit de lucht duidelijk op de foto en/of video.

Dit doen we met onze drone, met onze 360 graden camera en reguliere HD camera voor binnen in het huis. Vanuit de lucht krijgt de toekomstige eigenaar een heel goed beeld van het huis, de bijgebouwen, de tuin en de omgeving. Drone Pro maakt een compleet plaatje zodat de aanstaande koper een heel mooi beeld krijgt van het object.U heeft de keuze om slechts van een enkele optie gebruik te maken, of meerdere varianten.

Foto’s en video’s (onbewerkt) kunnen nog dezelfde dag opgeleverd worden zodat deze gebruikt kunnen worden voor publicatie op internet of andere doeleinden.

Wanneer uzelf makelaar bent kunnen wij voor uw kantoor een plan op maat aanbieden waarbij u uw klanten vaste tarieven kunt aanbieden.

Maar ook voor de aannemer of projectontwikkelaar kunnen wij de (nieuw)bouw of een project kunnen wij periodiek opnames maken. De uitvoerder, bouwbedrijf, makelaar of projectontwikkelaar kan deze gebruiken voor toekomstige promotionele activiteiten of referentie. Daarnaast zijn de foto’s ook uitermate geschikt voor onderhoud en inspectie van de woning. Of de foto’s kunnen worden gebruikt door of voor gemeentes, provincie of andere overheid instellingen.

Maar wellicht het leukste idee is om bij de oplevering van het huis deze aan te bieden aan de nieuwe bewoner!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op!

[supsystic-gallery id=’19’]