© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Drone-Pro wordt met regelmaat ingezet voor het produceren van films binnen de makelaardij sector. Hierbij valt te denken aan makelaars, woningcorporaties, verhuurbedrijven maar tevens particulieren die hun huis wensen  te verkopen.

Hieronder treft u een aantal producties aan welke wij de afgelopen jaren voor diverse bedrijven binnen deze sector hebben gerealiseerd.

Wilt u ook een film van uw huis, bedrijfspand, landhuis, villa of boerderij? Neem dan contact met ons op!

[huge_it_videogallery id=”3″]