© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.
Lengers Yachts Tour

De Lengers Tour 2018 heeft recentelijk plaatsgevonden. Circa 15 verschillende luxe jachten maakten een toch door de mooiste watergebieden in Nederland.

Deze tour begon in Amsterdam. In 4 dagen tijd werden onder andere Scheveningen, Willemstad en Rotterdam aangedaan. De tour werd beëindigt waar deze ook van start was gegaan. Op zondag 13 mei arriveerde de gehele vloot met voornamelijk Prestige Yachts wederom in Amsterdam.

Elk jaar vind er een Lengers Yachts Tour plaats.

In dit geval treft u een impressie film gemaakt met een onder andere een drone. Indien u high resolutie foto’s wenst, neem dan contact op met Lenger Yachts, afd. Marketing.

Wilt u meer informatie over Drone-Pro en de mogelijkheden voor fotografie of video. Schroom dan niet contact op te nemen via info@drone-pro.nl of 06 – 20 57 80 07

Lengers Yachts – Tour 2018 from Drone Pro – Oud Loosdrecht on Vimeo.

 

 

Comments are closed.