© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Heeft u er wel eens aan gedacht om uw boot (of meerdere boten) middels nieuwe technologieën extra onder de aandacht te brengen bij potentiële kopers, klanten of andersoortig geïnteresseerden?

Drone Pro zet uw boot vanuit de lucht duidelijk op de foto of video. Vanuit de lucht krijgt u een heel goed beeld van de boot. Middels het inzetten van een drone kunnen details in beeld worden gebracht die tot voor kort nog niet mogelijk waren. Enkele voorbeelden kunt u zien op onze video pagina.

De beelden die gemaakt worden zijn o.a. dobberend in rustig open water of juist (hard) varend. De karakteristieke specifieke eigenschappen zijn daardoor juist goed zichtbaar. Tevens kunnen de details van de boot ook worden vastgelegd zoals stuurhuis, cabin, dek, verlichting, motor of andere uit het ook springende kenmerken. De gemaakte foto’s en video’s kunnen snel opgeleverd worden zodat deze gebruikt kunnen worden voor publicatie op internet of andere doeleinden.

Met deze mogelijkheid biedt u daarmee een (extra) mooie impressie van uw sloep, tender, rib, zeilboot, speedboot of ander vaartuig wat de interesse positief zal beïnvloeden.

[supsystic-gallery id=’15’]