© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Drone-Pro wordt met regelmaat ingezet voor het produceren van films binnen de nautische sector. Hierbij valt te denken aan Botenbouwers, Yachtbrokers, Boten verhuur bedrijven etc.

Hieronder treft u een aantal producties aan welke wij de afgelopen jaren voor bedrijven binnen deze industrie hebben gerealiseerd.

Wilt u ook een film van uw boot, product, evenement of bedrijf? Neem dan contact met ons op!

[huge_it_videogallery id=”4″]