© Copyright Drone-Pro 2018

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drone-Pro.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drone-Pro in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Fotografie woning | Laat uw woning fotograferen vanuit de lucht!

Heeft u er wel eens gedacht fotografie woning en dus om uw objecten middels nieuwe technologieën extra onder de aandacht te brengen bij potentiële kopers?

Drone Pro zet het totale object vanuit de lucht duidelijk op de foto (of video). Vanuit de lucht krijgt de toekomstige eigenaar een heel goed beeld van het huis, de bijgebouwen, de tuin en de omgeving. Foto’s en video’s kunnen snel opgeleverd worden zodat deze gebruikt kunnen worden voor publicatie op internet of andere doeleinden.

Met deze mogelijkheid biedt u een extra mooie impressie van uw object wat de verkoop positief zal beïnvloeden. Uitermate geschikt voor makelaars, project- en onroerend ontwikkelaars en bouwbedrijven.

[supsystic-gallery id=’19’]

Voor een actueel overzicht van onze fotowerk en videoproducties kunt u tevens onze facebook pagina raadplegen.

Terug naar Homepage